Gıda Güvenliği Politikamız

Şütte Gıda A.Ş, Faaliyet sahasında; müşteri beklentilerini,  en yüksek tatmin düzeyinde karşılayan ürünleri, daha iyi bir yaşam için hedefler.

 • Özenle seçtiği güvenilir hammaddelerden, tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda, çevreye duyarlı, kaynakları verimli ve etkin kullanarak, riskleri belirleyip denetim altına alır; faaliyetlerinden kaynaklanacak muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçer.
 • Çalışanlarına, müşterilerine ve yüklenicilerine Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar.
 • Yasalara ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, hijyenik şartlarda, sürekli ve üstün kalitede, lezzetli, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunar.
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

Sektöründe birçok ilke imza atan ŞÜTTE;

Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri daha iyi bir yaşam için keşfedip, daima yenilikçi, lider bir gıda firması olma vizyonuna bağlı olarak;

 • Çevreye duyarlı ve hijyenik koşullarda Kalite ve Gıda Güvenliği sistemlerini uygulayarak,
 • Kalite ve Gıda Güvenliği gerekliliklerine dair sürekli gelişimi sağlamak için hedefler belirleyip, takibini yaparak,
 • İş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile birlikte, özenle seçilmiş, güvenilir girdileri kullanarak,
 • Malzeme kabulünden, satış noktasına kadar olan tüm süreçlerde gıda savunmasına yönelik riskleri değerlendirip, önleyici tedbirlerin alınması, erişilebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini sağlayarak,
 • Ürün/Marka bütünlüğünü ve müşteri gerekliliklerini gözeterek,
 • Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar olan tüm süreçleri sürekli gözden geçirerek,
 • Global kalite ve gıda güvenliği standartlarına ve yasal gerekliliklere uygun,
 • Çalışanların memnuniyet ve bağlılığını arttırmayı hedefleyerek, tüm çalışanların desteği ve katılımı ile,
 • Çalışanları, gıda güvenliği kuralları ve faaliyetlerini anlamak için uygun bir şekilde eğiterek,
 • Çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte sürdürülebilirlik sosyal sorumluluğunun bilincinde,
 • Tüm kişilere, kuruluşlara, dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, görüş ayrımı gözetmeksizin, iç ve dış iletişimde etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durarak,

Kaliteli, lezzetli ve güvenilir ürünler sunmayı taahhüt ederiz.

Kuruluşumuz, ilk seferde, tam ve doğruyu yapmayı, devamlı daha mükemmeli hedefleyerek tedarikçilerimizden müşterilerimize ulaşan ürüne kadar olan tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kurum kültürü olarak benimsemiştir.

Gıda Güvenliği Politikamız | Şütte