İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Şirketimiz, en değerli varlığının çalışanları olduğu bilinci ile;

Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele alır. İşletme şartlarında doğabilecek her türlü tehlike ve risklere karşı alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler için, gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapar. İSG ile ilgili tüm kanunlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.
Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alır ve uygulamaya sokar.

İSG ile ilgili talimat ve prosedürler hazırlayarak, tüm çalışanların İSG düzenlemelerine uygun çalışmasını sağlar; eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız | Şütte