Sosyal Sorumluluk Politikamız

Şütte A.Ş. ;

Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyum sağlayacağını ve Uluslararası Çalışma Örgütü ve OECD tarafından ilan edilmiş uluslararası kuralları ve rehberleri benimseyeceğini taahhüt eder.

Etik ve davranış kurallarına aykırı tüm yasa dışı ve hileli uygulamaları reddeder.

Tüm paydaşlarıyla güvenli, istikrarlı ilişkiler inşa etmek için şeffaflık, doğruluk ve sadakate dayalı iletişim ve diyalog kurar.

Çalışanlarının asla kötü koşullara maruz bırakılmayacağına; ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, mezhep, medeni durum ayrımcılığına uğramayacağını taahhüt eder.

Fabrikamızda hiçbir personel zorla veya zorunu çalıştırılamaz; maaşı, menfaati, mülkleri ve belgelerinin bir bölümünü kuruluş için çalışmaya devam etmesi hususunda zorlanamaz.

Şütte A.Ş. asla insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunmaz; iş görenleri çalışmaya başlatmak için depozito vermeye zorlamaz.

Şütte A.Ş. tüm çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağını taahhüt eder ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli adımları atar.

Sosyal Sorumluluk Politikamız | Şütte